STAATS

FINANCIEEL

ONDERZOEK

Fiscale bijstand,
financieel fraude onderzoek,
bancair onderzoek,
executeur en estate planning

erfenis

Successie , Erfbelasting, Schenking

Gevolgen successie / erfbelasting en schenking

Erfenis

Na een overlijden kunt u opeens te maken krijgen met de gevolgen van een buitenlandse rekening. Deze rekening is veelal niet bekend bij de erfgenamen of de rekening was wel bekend, maar er werd binnen de familie niet over gesproken. Na het overlijden van de rekeninghouders staan de erfgenamen voor een belangrijke beslissing. Wel of niet aangeven bij de Belastingdienst?

Contante Storting

De tegoeden op een buitenlandse bankrekening hebben allemaal een bepaalde herkomst. Dit kan variëren van een erfenis, schenking, omzet uit een onderneming, Nederlandse spaartegoeden, et cetera. Deze verschillende herkomsten hebben ook verschillende gevolgen voor de belastingheffing.

Gevolgen successie / erfbelasting en schenking

Het alsnog aangeven van het vermogen betekent dat er successiebelasting of erfbelasting (sinds 2010) moet worden afgedragen. Maar hoe gaat dat dan in zijn werk en over welke bedragen hebben we het dan?

 

Berekening successie over buitenlands vermogen
De berekeningen van de verschuldigde successie over buitenlands vermogen in het geval van overlijden zijn veelal complex. Bepalend is altijd het jaar van overlijden van de rekeninghouder. Stel dat een rekeninghouder in 2007 is overleden en dat deze persoon in het bezit was van een niet aangegeven buitenlands vermogen van € 500.000. De erfgenamen hebben in 2007 de erfenis aanvaard en willen nu gebruik maken van de inkeerregeling.
De Belastingdienst zal stellen dat de overledene over de jaren tot aan zijn overlijden in 2007 een onjuiste belastingaangifte heeft ingediend. Over de jaren 2000 tot en met overlijden zal de inspecteur van de Belastingdienst de verschuldigde inkomstenbelasting berekenen. Dit is eigenlijk een schuld die de overledene had op het moment van overlijden. Deze schuld moet in mindering worden gebracht op de nalatenschap in 2007.
De erfgenamen krijgen dan in 2007 de beschikking over het buitenlandse vermogen minus de verschuldigde belasting tot aan 2007. Vanaf 2007 zijn zij de successiebelasting verschuldigd. Afhankelijk van het aantal erfgenamen, de (familie-)relatie tot de overledene en de hoogte van de verkrijging kan het successiebelastingtarief tussen de 5% en 68% liggen. Indien het overlijden heeft plaatsgevonden na 2009 bedragen de erfbelastingtarieven 10% tot 40%.
De erfgenamen dienen vanaf het moment dat zij de erfenis hebben verkregen hun gedeelte aan te geven in hun eigen aangifte inkomstenbelasting.
Doordat de successiebelastingtarieven zo uiteen lopen is het raadzaam om een adviseur te vragen welke tarieven in uw situatie van toepassing zijn.

Schenking
Ook bij schenkingen vanaf de buitenlandse bankrekening wil de Belastingdienst een bepaald bedrag innen. De tarieven zijn gelijk aan die van de Successie / erfbelasting.
Bij schenking kan een heel belangrijk element van toepassing zijn. Dat is het geval wanneer de schenker ten tijde van de schenking woonachtig is in het buitenland. Op grond van allerlei afgesloten belastingverdragen tussen Nederland en andere landen komt het heffingsrecht van een schenking veelal toe aan het land waarin de schenker woont! Dit betekent in de meeste gevallen dat er helemaal geen schenkingsrecht wordt geheven in Nederland!

Gevolgen contante stortingen

De tegoeden op een buitenlandse bankrekening hebben allemaal een bepaalde herkomst. Dit kan variëren van een erfenis, schenking, omzet uit een onderneming, Nederlandse spaartegoeden, et cetera. Deze verschillende herkomsten hebben ook verschillende gevolgen voor de belastingheffing. In het onderstaande ga ik in op de gevolgen van stortingen van geld die uit de onderneming komen.

Lange tijd was het standpunt van de Belastingdienst dat stortingen van geld op een buitenlandse bankrekening afkomstig uit een onderneming nog konden worden belast voor de afgelopen 5 jaar. Daarna is het standpunt van de Belastingdienst gewijzigd en belastte de fiscus de stortingen over een periode van 12 jaar. Inmiddels heeft de Hoge Raad hier een stokje voor gestoken en is de termijn weer 5 jaar. Maar over welke belastingen en over welke bedragen hebben we het dan?
Dit hangt af van de ondernemingsvorm. Voor eenmanszaken, maatschappen en personenvennootschappen (zoals de Vennootschap onder firma (vof)) geldt dat deze (veelal) te maken hebben met de omzetbelasting en de inkomstenbelasting. Rechtspersonen (bijvoorbeeld de Besloten vennootschap (BV)) hebben te maken met omzetbelasting en vennootschapsbelasting. De aandeelhouders van de BV hebben te maken met inkomstenbelasting. Onderstaand behandel ik de gevolgen van stortingen voor beide groepen.

1) De groep bestaande uit de eenmanszaken, de vof’s en een aantal maatschappen.

Omzetbelasting
Indien een storting is verricht van € 119.000 in bijvoorbeeld 2017 en het geld is afkomstig van niet aangegeven omzet van de onderneming, dan zal de fiscus stellen dat € 19.000 van de € 119.000 omzetbelasting bedraagt.

Voor de omzetbelasting geldt dat deze tot 5 jaar geleden kan worden nagevorderd door de fiscus. Dus over stortingen langer dan 5 jaar geleden is geen omzetbelasting verschuldigd!
Inkomstenbelasting
Het resterende bedrag van € 100.000 is dan de bruto omzet. Hier mogen nog de kosten worden afgetrokken die nog niet eerder zijn aangegeven en die wel betrekking hebben op de opbrengst van € 100.000. Als die kosten al wel zijn afgetrokken dan zal die € 100.000 worden belast voor de inkomstenbelasting tegen het tarief van box 1. Dit tarief varieert van 39,25% tot 52%.

2) De groep bestaande uit rechtspersonen, veelal de BV

Omzetbelasting
Zie voor de omzetbelasting de tekst hierboven onder groep 1.

Vennootschapsbelasting (VPB)
Ook hier geldt weer dat in het geval van een storting van € 119.000 na omzetbelasting € 100.000 resteert. Indien verder geen kosten zijn gemaakt zal deze € 100.000 in de vennootschapsbelasting worden betrokken. Afhankelijk van het jaar van storting bedraagt het belastingpercentage voor de VPB 20% tot 34,5%.
Inkomstenbelasting
Indien winst uit de BV wordt uitgekeerd aan een aandeelhouder dan wordt daar inkomstenbelasting over geheven. Nu niet box 1 zoals bij groep 1, maar box 2 (inkomsten uit aanmerkelijk belang). In dit geval zijn het inkomsten afkomstig van dividend en dit tarief is sinds 2001 25%. De fiscus is tot op heden nog niet eenduidig over de grondslag waarover die 25% verschuldigd is. Is dat over de winst na aftrek van VPB of gaat dit over het gehele bedrag dat is gestort, namelijk die € 119.000? U zult begrijpen dat dat nogal verschil maakt.

Tot slot
Indien op grond van het bovenstaande belastingen zijn verschuldigd dan zal de Belastingdienst ook rente in rekening brengen.
Vanaf 1 juli 2015 is de boete verhoogd naar 20%. De fiscus heeft vermoedelijk in de gaten gekregen dat een boete van 30% over de stortingen niet rechtvaardig is, immers een boete kan dan oplopen tot 30% van 52% en daardoor stijgt de belastingdruk van een storting uit een onderneming.
Uiteraard kan ik een specifieke berekening maken voor uw situatie aan de hand van een door mij opgesteld rekenprogramma.
Cliënten vragen vaak of achter hun naam een kruisje komt omdat zij in het verleden een onjuiste belastingaangifte hebben gedaan. Dit is echter niet het geval. Door gebruik te maken van de bestaande inkeerregeling maakt u gebruik van een specifiek artikel uit de wet. Dat artikel is een recht dat iedereen toekomt. Hierdoor krijgt u geen specifieke aandacht. Het is eerder een teken dat u iets uit het verleden dat niet goed is gegaan wilt herstellen.

Neem contact op

Indien u vragen heeft kunt u altijd vrijblijvend telefonisch contact met mij opnemen. Tijdens het eerste contact hoeft uw naam niet te vermelden.

Uiteraard wel indien wij met elkaar in zee gaan.

Staats Financieel Onderzoek

Fiscale bijstand, financieel fraude onderzoek, bancair onderzoek, executeur en estate planning

Contact

Arnhem

Velperweg 160

6824 MD Arnhem

Tel: 026-3616020

GSM: 06-47486465
jstaats@staatsfo.nl
Ma-V:r 9:00-17:00

Contact

Amstelveen

Startbaan 8

1185 XR Amstelveen

Tel: 026-3616020

GSM: 06-47486465
jstaats@staatsfo.nl
Ma-V:r 9:00-17:00