STAATS

FINANCIEEL

ONDERZOEK

Fiscale bijstand,
financieel fraude onderzoek,
bancair onderzoek,
executeur en estate planning

estate planning

Wat is estate planning?

Wat is estate planning?

Estate planning is de Engelse term voor nalatenschapsplanning. Het is advisering die zich richt op de begeleiding van de overgang en instandhouding van (familie) vermogens. Estate planning heef tot doel een opgebouwd vermogen fiscaal zo voordelig mogelijk over te dragen aan erfgenamen. Toch raakt het niet alleen de fiscaliteit. Ook uw huwelijksregime kan belangrijk zijn of de ondernemingen waarbij u betrokken bent.
Daarnaast wordt stil gestaan bij een overlijdenstestament en bij een levenstestament (wat is er geregeld wanneer u bij leven niet meer zelfstandig kunt beslissen?).

 

Wat doet een executeur?
Een executeur handelt de nalatenschap af bij een overlijden. Veelal doet de langstlevende of een kind deze werkzaamheden, maar er kunnen redenen zijn om dat niet aan hen over te laten. Een executeur buiten de familie zorgt vaak voor het voorkomen van problemen in de familie.
In een testament kan een executeur worden aangewezen. Wij vervullen deze rol voor meerdere nalatenschappen en zorgen ervoor dat het testament van de erflater tot in de puntjes wordt uitgevoerd. Dat blijft veelal niet alleen bij het indienen van de aangifte erfbelasting, maar ook het overnemen van bepaalde functies voor een vooraf bepaalde periode.

Neem contact op

Indien u vragen heeft kunt u altijd vrijblijvend telefonisch contact met mij opnemen. Tijdens het eerste contact hoeft uw naam niet te vermelden.

Uiteraard wel indien wij met elkaar in zee gaan.

Staats Financieel Onderzoek

Fiscale bijstand, financieel fraude onderzoek, bancair onderzoek, executeur en estate planning

Contact

Arnhem

Velperweg 160

6824 MD Arnhem

Tel: 026-3616020

GSM: 06-47486465
jstaats@staatsfo.nl
Ma-V:r 9:00-17:00

Contact

Amstelveen

Startbaan 8

1185 XR Amstelveen

Tel: 026-3616020

GSM: 06-47486465
jstaats@staatsfo.nl
Ma-V:r 9:00-17:00