STAATS

FINANCIEEL

ONDERZOEK

Fiscale bijstand,
financieel fraude onderzoek,
bancair onderzoek,
executeur en estate planning

Fiscale inkeer regeling

Het begeleiden van inkeerregelingen en het overnemen van procedures indien u bent aangeschreven door de fiscus. Van een inkeerregeling is sprake indien u, voordat de fiscus of de FIOD u al op het spoor zijn, openheid van zaken geeft over uw buitenlandse vermogen.

Estate planning / executeur

De executeur handelt de nalatenschap af en zorgt dat de erfgenamen worden ontlast. Estate planning is het planmatig gebruik maken van de fiscale mogelijkheden zodat de erfgenamen een lagere belastingdruk ervaren.

Fraude onderzoek

Verkrijgen van inzicht in hoe de fraude tot stand is gekomen en het bepalen van de omvang van de fraude dan kan veelal worden volstaan met een onderzoek naar feiten en omstandigheden. Het resultaat van een dergelijk onderzoek is een rapport met bevindingen.

Bancair onderzoek

Onderzoeken in het kader van Customer Due Diligence (CDD), Know Your Customer (KYC), Transaction Due Diligence (TDD), et cetera. Financiële instellingen kunnen een beroep op ons doen wanneer zij worden geconfronteerd met een tijdelijk tekort van specialisten op dit terrein of wanneer zij op een specifiek onderwerp advies willen verkrijgen.

over

Staats Financieel Onderzoek bv

Sinds 2009 richt Staats Financieel Onderzoek BV zich op 3 vormen van dienstverlening.

Staats Financieel Onderzoek bv
In 2009 ben ik gestart met Staats Financieel Onderzoek BV. Deze onderneming richt zich op 3 vormen van dienstverlening.

 • Het bijstaan van personen die gebruik willen maken van mijn specifieke fiscale kennis;
 • Het uitvoeren van financieel fraude onderzoek of andere vormen van onderzoek waarbij het vaststellen van feiten centraal staan. Onder deze vorm van dienstverlening valt ook het verlenen van bijstand aan ondernemingen op het gebied van fraude preventie, fraude detectie, customer due diligence en know your customer activiteiten;
 • Advies verlenen op het gebied van Estate planning en het uitvoeren van de rol van executeur bij nalatenschappen.

FIOD-ECD
Van 1999 tot en met medio 2006 ben ik werkzaam geweest bij de Belastingdienst FIOD-ECD. Onder andere heb ik mij als mede-projectleider bezig gehouden met de fiscale behandeling van Nederlands belastingplichtigen met een bankrekening, trusten en/of onroerend goed in het buitenland.

Deloitte
Medio 2006 heb ik de overstap gemaakt naar de afdeling Forensic & Dispute Services van Deloitte. Daar heb ik tot de start van mijn eigen onderneming de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • Uitvoering van fraude onderzoeken;
 • Bijstand verlenen aan advocaten inzake financieel juridische geschillen;
 • Analyse fraudepatronen bij financiële instellingen en implementatie anti-witwasrichtlijnen;
 • Customer due diligence en know your customer trajecten bij financiële instellingen.

hoe

Het traject

U herkent zich in 1 van de genoemde situaties?

De trajecten die wij met u ondernemen:

U wilt inkeren

 • Gesprek met u bij mij op kantoor;
 • Het opstellen en indienen van het inkeerverzoek bij Team 24 in Breda;

   

 • Het beantwoorden van de vragen van de inspecteur in overleg met u;
 • Het opstellen van een overzicht van de opbrengsten, kosten, ingehouden dividendbelasting, ingehouden EU bronheffing en eindsaldi per jaar;
 • Het opstellen van een berekening van de verschuldigde belasting zodat u weet waar u aan toe bent;
 • Het controleren van de berekening en vaststellingsovereenkomst van de inspecteur;
 • Het namens u communiceren met de bevoegde inspecteur.

U bent aangeschreven door de belastingdienst

 • Gesprek met u bij mij op kantoor;
 • Contact leggen met de inspecteur;
 • Het beantwoorden van de vragen van de inspecteur in overleg met u;
 • Het veelal aangaan van een gesprek met de inspecteur;
 • Het opstellen van een financieel overzicht waardoor u inzicht verkrijgt in de verschuldigde
 • belasting, heffingsrente en boete;
 • Corresponderen met de inspecteur;
 • Het komen tot een overeenkomst met de inspecteur.

hoeveel

kosten

wat kost uw oplossing?

De ervaring leert (in 80% van de door mij behandelde dossiers) dat ik ongeveer 12 uur tot 15 uur besteed aan een inkeerdossier. Hieronder valt het gehele proces van de melding bij de Belastingdienst tot het opleggen van de aanslag. Een klein aantal banken levert echter de bankstukken minder goed aan waardoor ik een paar uur extra moet werken aan een dossier.

Indien er sprake is van schenking of successie (overlijden) dan ben ik veelal een extra 2 a 4 uren actief.
Indien sprake is van een Stiftung, Limited, trust en/of Stichting Particulier Fonds heb ik eveneens extra werkzaamheden. Deze werkzaamheden bestaan uit het analyseren van het dossier en het mogelijk corresponderen met de inspecteur met betrekking tot de vraag of het vermogen, dat is ingebracht in één van deze drie vormen, daadwerkelijk de oprichter heeft verlaten of dat sprake is van het transparant maken van de rechtspersoon waardoor het vermogen wordt toegerekend aan de natuurlijke persoon.

Het uurtarief is € 180,- exclusief 21% omzetbelasting. Ofwel € 217,80 inclusief omzetbelasting.

Neem contact op

Indien u vragen heeft kunt u altijd vrijblijvend telefonisch contact met mij opnemen. Tijdens het eerste contact hoeft uw naam niet te vermelden.

Uiteraard wel indien wij met elkaar in zee gaan.

Staats Financieel Onderzoek

Fiscale bijstand, financieel fraude onderzoek, bancair onderzoek, executeur en estate planning

Contact

Arnhem

Velperweg 160

6824 MD Arnhem

Tel: 026-3616020

GSM: 06-47486465
jstaats@staatsfo.nl
Ma-V:r 9:00-17:00

Contact

Amstelveen

Startbaan 8

1185 XR Amstelveen

Tel: 026-3616020

GSM: 06-47486465
jstaats@staatsfo.nl
Ma-V:r 9:00-17:00