No cure no pay

Ik ben inmiddels enkele tientallen keren gevraagd om een berekening van een inspecteur of een andere adviseur te analyseren. In een groot aantal gevallen kom ik tot andere berekeningen ten gunste van de cliënt. De reden is dat veelal onvoldoende rekening wordt gehouden met specifieke artikelen uit de oude wet op de inkomsten- en vermogensbelasting uit 1964. Deze wet is namelijk nog van toepassing voor de jaren die liggen voor de invoering van de nieuwe wet op de inkomstenbelasting uit 2001. Is sommige gevallen leidt dat tot een verlaging van de te betalen belasting oplopend tot 30%!

Ook in de gevallen dat reeds een zogenaamde vaststellingsovereenkomst is afgesloten met de fiscus ben ik bereid om uw overeenkomst te beoordelen. Deze dienst wordt aangeboden op basis van no-cure-no-pay; ofwel, bij geen succes is betaling van uw kant aan mij niet aan de orde. Indien ik in staat ben voor u de te betalen belasting te verminderen dan vraag ik daarvoor een vergoeding tussen de 10% en 20% van het behaalde voordeel exclusief BTW. U kunt hierdoor alleen voordeel behalen!