Kosten Inkeren

De ervaring leert (in 80% van de door mij behandelde dossiers) dat ik ongeveer 12 uur tot 15 uur besteed aan een inkeerdossier. Hieronder valt het gehele proces van de melding bij de Belastingdienst tot het opleggen van de aanslag. Een klein aantal banken levert echter de bankstukken minder goed aan waardoor ik een paar uur extra moet werken aan een dossier.

Indien er sprake is van schenking of successie (overlijden) dan ben ik veelal een extra 2 a 4 uren actief.

Indien sprake is van een Stiftung, Limited, trust en/of Stichting Particulier Fonds heb ik eveneens extra werkzaamheden. Deze werkzaamheden bestaan uit het analyseren van het dossier en het mogelijk corresponderen met de inspecteur met betrekking tot de vraag of het vermogen, dat is ingebracht in één van deze drie vormen, daadwerkelijk de oprichter heeft verlaten of dat sprake is van het transparant maken van de rechtspersoon waardoor het vermogen wordt toegerekend aan de natuurlijke persoon.

Het uurtarief is € 180,- exclusief 21% omzetbelasting. Ofwel € 217,80 inclusief omzetbelasting.