Gevolgen successie / erfbelasting en schenking

Veel cliënten krijgen na het overlijden van vader/moeder of andere familie-leden opeens te maken met de gevolgen van een buitenlandse rekening. Deze rekening is veelal niet bekend bij de erfgenamen of de rekening was wel bekend, maar er werd binnen de familie niet over gesproken. Na het overlijden van de rekeninghouders staan de erfgenamen voor een belangrijke beslissing. Wel of niet aangeven bij de Belastingdienst?

Het alsnog aangeven van het vermogen betekent dat er successiebelasting of erfbelasting (sinds 2010) moet worden afgedragen. Maar hoe gaat dat dan in zijn werk en over welke bedragen hebben we het dan?

Berekening successie over buitenlands vermogen
De berekeningen van de verschuldigde successie over buitenlands vermogen in het geval van overlijden zijn veelal complex. Bepalend is altijd het jaar van overlijden van de rekeninghouder. Stel dat een rekeninghouder in 2007 is overleden en dat deze persoon in het bezit was van een niet aangegeven buitenlands vermogen van € 500.000. De erfgenamen hebben in 2007 de erfenis aanvaard en willen nu gebruik maken van de inkeerregeling.
De Belastingdienst zal stellen dat de overledene over de jaren tot aan zijn overlijden in 2007 een onjuiste belastingaangifte heeft ingediend. Over de jaren 2000 tot en met overlijden zal de inspecteur van de Belastingdienst de verschuldigde inkomstenbelasting berekenen. Dit is eigenlijk een schuld die de overledene had op het moment van overlijden. Deze schuld moet in mindering worden gebracht op de nalatenschap in 2007.
De erfgenamen krijgen dan in 2007 de beschikking over het buitenlandse vermogen minus de verschuldigde belasting tot aan 2007. Vanaf 2007 zijn zij de successiebelasting verschuldigd. Afhankelijk van het aantal erfgenamen, de (familie-)relatie tot de overledene en de hoogte van de verkrijging kan het successiebelastingtarief tussen de 5% en 68% liggen. Indien het overlijden heeft plaatsgevonden na 2009 bedragen de erfbelastingtarieven 10% tot 40%.
De erfgenamen dienen vanaf het moment dat zij de erfenis hebben verkregen hun gedeelte aan te geven in hun eigen aangifte inkomstenbelasting.

Doordat de successiebelastingtarieven zo uiteen lopen is het raadzaam om een adviseur te vragen welke tarieven in uw situatie van toepassing zijn.

Schenking
Ook bij schenkingen vanaf de buitenlandse bankrekening wil de Belastingdienst een bepaald bedrag innen. De tarieven zijn gelijk aan die van de Succesie en erfbelasting.

Bij schenking kan een heel belangrijk element van toepassing zijn. Dat is het geval wanneer de schenker ten tijde van de schenking woonachtig is in het buitenland. Op grond van allerlei afgesloten belastingverdragen tussen Nederland en andere landen komt het heffingsrecht van een schenking veelal toe aan het land waarin de schenker woont! Dit betekent in de meeste gevallen dat er helemaal geen schenkingsrecht wordt geheven in Nederland!